תוכניות

תוכניות

 • Ecology
 • Emergency Training
 • צלילה חופשית
 • בת ים
 • סקובה
 • צולל שנורקל
 • טווח מורחב (XR)
שירותים

שירותים

 • מאזני ציפה
 • מחשב צלילה
 • חליפות נאופרן
 • ווסת
 • מכלים
הצעות אחרות

הצעות אחרות

 • צלילות מסירה
 • צלילה חופשית
 • צלילות מהחוף
 • צלילה לאניה טבועה
 • צלילות לטווח מורחב
 • סיורי שנורקל
מילוי גז

מילוי גז

 • אוויר
 • נייטרוקס
 • חמצן
ציוד

ציוד

 • מחשב צלילה
 • ציוד
 • צלילת צילום והסרטה
 • סקוטר
תשלום

תשלום

 • is now accepted at our dive shop. אליפיי כעת מקובל בחנות הצלילה שלנו.
סקובה
dive_center
צלילה חופשית
freediving
דירוג מיוחד
diamondmdb

אתרי צלילה קשורים