Προγράμματα

Προγράμματα

  • Οικολογία
  • Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης
  • Ελεύθερη κατάδυση
  • Αυτόνομη κατάδυση
  • Snorkeling
  • Extended Range (XR)
Fills

Fills

  • Αέρας 
  • Nitrox
Αυτόνομη κατάδυση
dive_centerit
Extended Range (XR)
xrxr_it
Ελεύθερη κατάδυση
freediving
Ειδική Διαβάθμιση
diamond

Συνεργαζόμενες περιοχές κατάδυσης