غواصی در جزایر اورکنی

در اواخر جنگ جهانی اول، در سال 1919، کمتر از 52 کشتی و زیردریایی که بخشی از ناوگان آلمان بودند، در این منطقه از اسکاپا فلو، درست در نزدیکی جزایر اورکنی غرق شدند. در حالی که بسیاری از این کشتی‌ها در قرن گذشته نجات یافته و به سطح زمین آورده شده‌اند، تعداد زیادی شکسته باقی مانده برای کشف وجود دارد. این یک کپسول زمانی شگفت‌انگیز زیر آب از تاریخ نظامی جنگ جهانی اول است. جریان‌ها در اینجا قوی هستند (از این رو نام آن است) بنابراین غواصان با تجربه کمتر باید مراقب باشند.

آبزیان در جزایر اورکنی

سایت های غواصی در جزایر اورکنی