24.5628, -81.7385

6 Καταγεγραμμένες καταδύσεις

State Harbor

Πέτρινος τοίχος, απότομη πτώση. Προστατευμένο λιμάνι αλλά και επιρρεπές σε λιπαρό υπόλειμμα από τις βάρκες. Κατάλληλο για νυχτερινές καταδύσεις. Πιθανή είσοδος στην ακτή. Δεν είναι ένα αξιοσημείωτο σημείο κατάδυσης αν και πολλοί ντόπιοι φαίνεται να αστακός εδώ.

Πολλοί αστακοί της Καραϊβικής. Αυτό είναι ένα δημοφιλές τοπικό σημείο αστακών.


ΘΕΜΡΟΚΡΑΣΙΑ & ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ*

Αυτά τα δεδομένα παρέχονται από τις πληροφορίες του ημερολογίου στην εφαρμογή MySSI

ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Επίπεδο

  • Beginner

Προγράμματα

  • Αυτόνομη κατάδυση

Είσοδος

  • Ακτή/παραλία
  • Σκάφος

Σώμα νερού

  • Αλάτι

ρεύματα

  • μέσο

Μέγιστο βάθος

  • 8m

Ορατότητα

  • 6m
Αυτά τα δεδομένα παρέχονται από δύτες που καταγράφουν τις καταδύσεις τους στην εφαρμογή mySSI

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Try Scuba
Perfect Buoyancy

Glide through the ocean effortlessly, extend your dive time, reduce your air consumption and more with the SSI Perfect Buoyancy specialty. No matter what your diving interest, having perfect buoyancy is the key to success. Start this essential specialty course now!

Try Scuba
Navigation

Underwater navigation is a crucial dive skill, but it does not need to be difficult. Become a better, more confident diver who always knows where they are going. Start the SSI Navigation specialty online today!

Try Scuba
Marine Ecology

Are you fascinated with the oceans? Do you want to learn more about the incredible environments you are diving in? Join the SSI Marine Ecology specialty program! You learn about the exciting science of Marine Ecology and become an underwater naturalist in no time. Enhance your dives - earn the SSI Marine Ecology specialty certification now!


ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ