Farverige Slugs of the Sea

En af havets mest fascinerende skabninger, disse små, men mægtige geléfyldte, skalløse bløddyr er en del af søsneglefamilien. Nøgensnegle bebor havvand over hele verden, fra det sydlige ocean til Arktis og overalt derimellem. Afhængigt af arten kan voksenstørrelser variere fra 0,25 til 12 tommer. Disse bløde gastropoder får deres navn fra det latinske ord Nudibranchia, der betyder nøgne gæller, hvorfor de fleste har fjeragtige gæller og horn på ryggen.

Nøgensnegle er berømte for deres ekstravagante farve og udsmykkede mønstre, hvilket gør dem til et yndet syn blandt dykkere. Tre tusinde kendte arter af nøgengrene lever i alle saltvandshabitater og dybder fra tidevandszonen til over 700 m (2.300 fod) dyb; den største sort findes dog på lavvandede, varme rev. Som bunddyr ses disse smukke, aflange hvirvelløse dyr normalt kravle langs substratet, græssende på alger, koraller, anemoner, svampe og meget mere. Tjek kortet nedenfor for at se, hvor du kan finde din foretrukne nøgensnegleart.