Sandarten er en almindelig europæisk ferskvandsfisk.

Sandarten er en almindelig europæisk ferskvandsfisk, der er blevet introduceret til store dele af verden. Selvom den er hjemmehørende i søer og floder i lavlandet i Europa og dele af Asien, er suderen blevet en invasiv art i hele Nordamerika. Sutlingen blev introduceret af mennesker til alle kontinenter på jorden bortset fra Antarktis som en sports- og spisefisk. De findes oftest i stille vand med ler- eller mudderbund og rigelig vegetation og kan tolerere vandveje med betydeligt lave iltniveauer.

Suder, også kendt som doktorfisk, er tykke, tunge, storvoksende fisk med en olivengrøn til sort ryg og bronze undermave og en karpelignende form. På grund af dens bittesmå skæl føles denne fisk slimet, når den håndteres. Suder bruger små vægtstænger, der stikker ud fra hver side af dens mund til at søge efter føde langs floden eller søbunden. Tjek dykkerstedets kort nedenfor for at se, hvor suder er blevet set under dykning.