Dessa data tillhandahålls från loggboksinformationen i MySSI-appen

Anslutna Utbildningscenter

Närliggande Dykplatser

Neptune’s Rhapsody

Den här platsen börjar vid 4msw och sjunker till 24msw och består av flera vackra toppar.Den största, där vi normalt lägger våra båtar, sjunker till 18msw och har en stor tunnel med fönster, stora mjukkorallträd och havsfläktar. De flesta av topparna är täckta av gula mjuk- och piskkoraller, bäst dykning vid inkommande tidvatten.

Lär dig mer

Patriot Reef

Den här platsen ligger från huvudrevet och har en stor genomgång med gula mjuka korallväggar och börjar i 2msw och bottnar vid 21msw på en sandbotten. Det är bäst att dyka vid inkommande tidvatten och kan också vara en utmärkt snorklingsplats med friska koraller och anemoner på toppen av revet på grunt vatten.

Lär dig mer

Marrie’s Magic

Djupt fallande vägg som börjar vid 4msw och går ner till 36msw, vilket är bäst att dyka vid inkommande tidvatten. Det finns stora mjukkorallträd som växer på en platt sandbotten och väggar som är täckta av stora havsfjädrar och livfulla koraller - ett utmärkt fiskeliv, både stora och små. Perfekt för förlängda dyk på flera nivåer med Nitrox.

Lär dig mer

Golden Crown

De här topparna ligger i den grunda änden av Neptue's Rhapsody v/nära huvudrevet och börjar i 3msw med ett maxdjup på 30msw och är täckta av livfull guldgul mjukkorall. Det är bäst att dyka vid inkommande tidvatten, eftersom den starkare strömmen gör att den här platsen verkligen "kommer till liv" när mjukkorallerna livnär sig på det näringsrika vattnet.

Lär dig mer

Labryinth

Denna plats är en ås eller vägg som löper i nordvästlig riktning från huvudrevet och börjar vid 4msw, toppen av åsen ligger vid 5msw och sjunker ner till 30msw. Bästa dykning vid inkommande tidvatten och utmärkt för snorkling också, toppen av åsen är kraftigt täckt av vacker hårdkorall.

Lär dig mer

Bula Maker

Detta är ett väggdyk som börjar vid 2msw och sjunker ner till 24msw vid huvudrevet som har massor av genomgångar och raviner täckta av mjukkorall och havsfläktar att utforska.Det är en mycket vacker plats som kan dykas när som helst och är lämplig för de flesta erfarenhetsnivåer och populär bland självsäkra snorklare.

Lär dig mer

Hong Kong

Massor av tinnar nära varandra som börjar vid 6msw och sjunker ner till 30msw och som ser ut som skyskrapor när du är nere vid havsbotten och tittar uppåt.Den här platsen är bäst att dyka vid inkommande tidvatten och variationen av marint liv är enorm, så förvänta dig att få se vad som helst.

Lär dig mer

Hutch Haven

3 tinnar nära varandra som börjar i 2msw och sluttar ner till 24msw täckt av hårda och mjuka koraller med havsfläktar och massor av marint liv, främst små djur, men titta ut och upp för att se vem som passerar... Detta är en utmärkt plats för nya dykare och lämplig för självsäkra snorklare.

Lär dig mer

Redemption

Vackra toppar som börjar i 2msw och ansluter till en ås till huvudrevet som sjunker ner till 30msw. Toppen är täckt av guldgul mjukkorall och massor av fiskliv och dykas vanligtvis vid inkommande tidvatten.

Lär dig mer

Colleen’s Garden

Detta är ett trevligt och enkelt väggdyk som börjar vid 5msw och bottnar vid 18msw med några genomgångar och sprickor som kan utforskas och som huvudsakligen är täckta av hårdkorall, havsfåglar och piskkorall. Den här platsen kan dykas när som helst och är lämplig även för självsäkra snorklare.

Lär dig mer