Dessa data tillhandahålls från loggboksinformationen i MySSI-appen

Anslutna Utbildningscenter

Närliggande Dykplatser

UB-74 (Wreck)

UB-74 var en tysk ubåt som sänktes den 26 maj 1918. Vraket ligger på 34 meter. 182 fot lång och sänktes av en sjunkbomb från en beväpnad yacht vid namn Lorna. Ett fantastiskt vrak att dyka i när tidvattnet tillåter det.

Lär dig mer

M2 (Wreck)

Ett mycket populärt dyk, men det är begränsat på grund av läget och de lokala strömmarna och tidvattnet. Ligger upprätt på havsbotten på ett djup av cirka 32 meter och går upp till cirka 18 meter.

Lär dig mer

P-555 (Wreck)

Ubåten P-555 ligger upprätt på havsbotten på 39 meters djup. Vraket är i stort sett intakt. Det sjönk den 28 april 1947. Med 4 x 21 tum stora bugtorpedorör och en 3 tum stor AA-kanon är detta ett utmärkt dyk för alla ubåtsentusiaster med en specialitet som djupdykare eller dykare med utökad räckvidd.

Lär dig mer

Balaclava Bay

Det här är en utmärkt plats för dykning med drivdyk som börjar på en 6 meters avsats. Genom att simma bort från stranden kan dykare välja djup, även om det mesta av det intressanta finns i det grundare området.

Lär dig mer

Spaniard/Encuri (Wreck)

Precis innanför den yttre vågbrytaren är detta ett annat fantastiskt vrak för nybörjare, eller för dem som vill ha någonstans att testa utrustningen, testa sina färdigheter eller bara ge sig ut för ett "enkelt" dyk. Maximalt djup är 14 meter, och det går upp till 7 meter.

Lär dig mer

Countess of Erne

Detta är en hjulångare som byggdes i slutet av 1800-talet. Mot slutet av sin livstid användes den som pråm för att transportera kol ut till slagskeppen som låg förtöjda i hamnen. År 1935 blåste den loss från sina förtöjningar och blev vrak mot vågbrytarmuren där den fortfarande ligger kvar.

Lär dig mer

Bombarden Unit (Wreck)

Vraket sjönk i två sektioner, den andra sektionen ligger ungefär 150 meter åt sydost. Stora metalltankar och några platta plåtar kan ses. Det ligger på 12 meters djup i en mjuk, siltig botten och vraket är cirka 3 meter högt.

Lär dig mer

Elena R (Wreck)

Grekiskt ångfartyg som sänktes den 22 november 1939. Den ligger på 27 meters djup och är på vissa ställen cirka 7 meter hög. Omgiven av löst sandigt grus och starka strömmar. Var försiktig så att du får rätt dyktider.

Lär dig mer

British Inventor (Wreck)

Ganska platt vrak, bestående av plattor och andra vrakdelar. Endast fartygets bogsektion sjönk, resten bogserades bort och reparerades. Djupet är 17 meter på en huvudsakligen sand- och grusbotten.

Lär dig mer

Ethel (Wreck)

Ethel var ett brittiskt ångfartyg som torpederades av den tyska ubåten Ub-104 den 16 september 1918 och var ett av de sista offren i första världskriget. Djupet är 36 meter på en sandig botten med god sikt.

Lär dig mer