Dykning i Finska viken

Att dyka i Finska viken är som att besöka en stor fartygskyrkogård. Även om sikten är begränsad till 2-3 meter har havets låga salthalt bevarat många fartygsskrov av trä från olika tider. Ett av de mest kända är det första slagskeppet som sjönk under första världskriget, Pallada. Förhållandena är mörka, kalla och sjötrafiken är intensiv, så erfarenhet krävs.

Precis på andra sidan S:t Petersburg ligger Ladogasjön, ett annat fantastiskt ryskt vrakdykningsmål och den största sjön i Europa. På grund av det friska och kalla vattnet hyser den också många välbevarade vrak, bland annat ett flygplan från andra världskriget, många bilar och stridsvagnar.

Dykplatser att besöka i Finska viken