Filtar i luften

Med fenor som är breda som vingar svävar mantorockor längs havsströmmarna som fåglar i luften, vilket gör dem till ett av de mest eleganta djuren i havet. Namnet "manta" kommer från det spanska ordet filt och med ett vingspann på upp till nio meter är det lätt att förstå hur de kan se ut som en filt som flyter i havet. Dykning med mantas är en av de mest fantastiska upplevelser som en dykare kan få under vattnet.

De jättelika oceaniska mantorna är en av de få unika fiskarter som kan hoppa helt upp ur vattnet. De har setts hoppa upp till två meter från vattenytan, troligen för att bli av med parasiter från sina kroppar, som forskarna tror. Förutom att de är bra hoppare är de också bra på att kommunicera med andra mantorockor genom ljud som de skapar med sina "vingar". Även om de mest äter plankton har dessa djur nästan 1 400 små tänder. Eftersom de livnär sig på plankton är det bäst om man träffar dem i näringsrika vatten där sikten vanligtvis är nedsatt. Upplev detta extraordinära skådespel genom att dyka tillsammans med jättelika mantorockor när de äter. Klicka här för att planera din nästa resa till platser där du kan dyka med jättelika mantorockor.