Den berömda plattfiskaren

Flundra är en allmän benämning på ett antal plattfiskar som tillhör familjerna Pleuronectidae, Paralichthyidae, Achiropsettidae och Bothidae. Denna ovanligt formade fisk ser ut som en tillplattad oval med rygg- och analfenor som löper längs hela kroppens längd. En av skrubbskädans mest ovanliga egenskaper är att efter bara några få dagar i livet börjar ett av ögonen vandra till motsatt sida av huvudet till det som så småningom blir fiskens ovansida.

När ögat flyttar sig anpassar sig grundaren med en rad strukturella förändringar och blir så småningom en bentisk fiskart som tillbringar sitt liv med att simma längs havets botten. Flundra är en populär matfisk, och de som lever nära korallrev kan ha en vacker färgsättning. De kan också snabbt ändra färg för att kamouflera sig med det omgivande substratet. För att se var du kan dyka med flundra kan du utforska dykplatskartan nedan.