Ronjenje u Batrounu

Ronilačka mjesta u Batrounu toliko su blizu jedna drugoj da možete doživjeti nekoliko kvalitetnih zarona u jednom danu. Pronaći ćete olupinu cementnog tereta, mali teretnjak koji je potonuo 1939. godine, ležeći na 40 metara. Nekoliko stotina metara sjeverno od nje nalazi se mala špilja poznata kao Sveta Katarina, pogodna za one certificirane u specijalitetu Overhead Environment. Dalje na sjeveru nalazi se još jedna mala špilja poznata kao Zračna špilja, koja je plitki prolaz ispod stijena koji ide gore dok ne dođe do površine.

Ronilačka mjesta koja treba posjetiti u Batrounu