نرم تنان چشم درشت و لوله ای شکل

ماهی مرکب حیوانات باهوشی هستند که در هر اقیانوسی در سرتاسر جهان، از جمله مناطق قطبی یخ زده، رشد می کنند. غواصی با ماهی مرکب همیشه لذت بخش است، زیرا حرکات موزون و رنگ الکتریکی آنها می تواند فریبنده باشد. تقریباً 300 گونه مختلف ماهی مرکب در اندازه های مختلف وجود دارد، از ماهی مرکب دم کوچک که تنها به 10 میلی متر (0.4 اینچ) می رسد تا ماهی مرکب غول پیکر که می تواند تا 12 متر (39 فوت) رشد کند. مهم نیست که کجا غواصی می کنید، دیدن یک دسته ماهی مرکب همیشه امکان پذیر است.

ماهی مرکب یک گونه نرم تن جذاب با ویژگی های جالب بسیاری است. سلول های ویژه در پوست آنها به ماهی مرکب اجازه می دهد تا در لحظه تغییر رنگ دهد. ماهی مرکب دارای 8 یا 10 بازو با دو شاخک بلندتر در سمت سر بدن است، یک منقار قوی در دهانه آنها برای کشتن طعمه استفاده می شود، و می تواند جوهر سیاه را در صورت فشار به عنوان مکانیزم فرار به داخل آب پرتاب کند. نقشه زیر را بررسی کنید تا ببینید کجا می توانید با ماهی مرکب غواصی کنید.