یکی از زیباترین گونه های مارماهی

مارماهی اژدها با رنگ های تزئینی که به پلنگ یا مارماهی پلنگ نیز معروف است، یکی از زیباترین مارماهی های خانواده موری است. مارماهی اژدها با لکه‌های سفید واضحی که روی پوست قرمز مایل به قرمز قرار گرفته است، به راحتی قابل تشخیص است. در طول روز، این شکارچیان شبانه دوست دارند در میان صخره های سنگی پنهان شوند، بنابراین در طول غواصی خود در هر شکاف و شکافی به دنبال آنها باشید. به لطف ظاهر منحصربفردشان، مارماهی های اژدها مورد علاقه عکاسان زیر آب هستند.

می‌توانید با مارماهی‌های اژدها در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام، از جزایر سوسایتی در غرب تا هاوایی و از جنوب ژاپن به سمت کالدونیای جدید، شیرجه بزنید. زیستگاه آنها شامل صخره های مرجانی و سنگی از عمق 8 متر تا 60 متر است. برای یافتن بهترین نقاط غواصی که می توانید مارماهی های اژدها را ببینید، نقشه زیر را کاوش کنید.