این اطلاعات از اطلاعات دفترچه ثبت غوص در اپلیکیشن “اس اس آی من“ ارائه شده است

مرکز آموزشی وابسته

سایت های غواصی نزدیک

Shaab Mohamed

شعبه محمد شامل باغ مرجانی در قسمت جنوبی و بلوک های مرجانی در ضلع غربی است. بلوک های بزرگ تری برای کشف در قسمت شمالی صخره وجود دارد.

بیشتر بدانید

Shaab Bohar Soraya

شهاب بوهار ثریا یک صخره کوچکتر از شهاب بوهار کبیر است. سمت شرق ان است که هنوز هم بهترین بخش پر از بلوک های مرجانی شامل بسیاری از مرجان نرم و باغ مرجان سخت است.

بیشتر بدانید

Shaab Said

Shaab Said اولین صخره ای است که هنگام حرکت به Fury Shoals می بینید. شامل یک صخره شمالی بسیار بزرگ و یک صخره کوچک است. بین هر دو صخره، یک کانال کم عمق زیبا پیدا می کنید که به باغ مرجانی ختم می شود. کف شنی اطراف صخره‌ها در هر دو طرف، شمال و جنوب، منجر به سقوط می‌شود.

بیشتر بدانید

Shaab Bohar Kebir

شعب بحار کبیر در شرق و غرب در بخش شمالی صخره های فیوری شولز واقع شده است. هر دو طرف دارای یک باغ مرجانی شگفت انگیز و بلوک های مرجانی بسیار با مرجان های نرم هستند.

بیشتر بدانید

Habili Coconut

Habili نارگیل یک نقطه شیرجه بزرگ و شیرجه اسان پر از مرجان نرم و Gorgonia و بسیاری از ماهی ها و مرجان جدول تنها 2 قله اما پر از زندگی دریایی است.

بیشتر بدانید

Shaab Zabargad

ریف زبرگاد اختیاری ماست که می‌خواهند غواصی آسان انجام دهند. ناوبری سفر کوتاه و آسان حتی در روزهای باد. یکی از بهترین باغ های مرجانی سخت و فلات شنی پایین که با رها کردن به پایان می رسد.

بیشتر بدانید

Shaab Bango

Shaab Bango و Shaab Camelia هر دو در یک سفر با هم هستند. صخره شمالی Bango را صدا می کند و حاوی حداکثر شنی است. 14 متر با رها کردن در جنوب و غرب صخره ها پایان می یابد. باغ مرجانی شگفت انگیز شما را مستقیما در زیر منطقه قایق پیدا کنید.

بیشتر بدانید

Shaab Ini

Shaab Ini همیشه دومین شیرجه در روز Shaab Claudio است که روز غواصی خود را با غواصی عالی به پایان می برد. این شامل باغ مرجانی سخت و پایین شنی است. حداکثر عمق 27 متر سمت غرب پر از بلوک های مرجانی سخت و نرم فوق العاده و مقدار زیادی از مرجان های سخت مختلف است.

بیشتر بدانید

Shaab Camelia

Shaab Bango و Shaab Camelia هر دو در یک سفر با هم هستند. ریف جنوبی Shaab Camelia را صدا می کند و شما این مکان را پر از بلوک های مرجانی و غارهای کوچک پیدا می کنید. کف شنی حداکثر 18 متر

بیشتر بدانید

Siyle Island

جزیره Siyle به نام جزیره Maledive یا White Sand یا Hamata. در یک منطقه حفاظتی بسیار آسان برای رسیدن به آن حتی در شرایط آب و هوایی بد و هنوز هم امکان عبور از جزیره و لذت بردن از پیاده روی. صخره خوب و مرجان های خوب و دیوار زیبا با عمق متوسط ​​24 متر.

بیشتر بدانید