غواصی در پورتوفینو

در حدود 30 کیلومتری (18 مایل) شرق شهر پایتخت جنوا، پورتوفینو قرار دارد. این شهر شهرت جهانی با تنها حدود 500 ساکن در تمام سال است، اما به عنوان زادگاه غواصی ایتالیایی شناخته می شود. این منطقه حفاظت شده که در سال 1999 تأسیس شد، ماهیگیری تفریحی را به شدت تنظیم می کند، بنابراین یکی از متنوع ترین مناطق برای غواصان در کل ایتالیا است. Punta Secca Carega یک مکان غواصی شناخته شده در اینجا است و مسیح اصلی آبیس، یک مجسمه غول پیکر زیر آب، نیز در پورتوفینو باید ببینید.

سایت های غواصی در پورتوفینو