غواصی در پلیموث

منطقه پلیموث دوون یک منطقه عالی برای غواصی است که به دلیل ترکیب خوب صخره ها و کشتی های غرق شده اش شناخته شده است. وقتی در منطقه هستید باید هر دو را بررسی کنید. برخی از بهترین صخره های این منطقه عبارتند از: ادی استون، پلنگ شول، تینکر شول، هندز دیپ و میوستون. تعدادی از غرق‌های برتر عبارتند از: جیمز ایگان لین، اورگان، لو پولمیک، قلعه توتنس و گلن استراتالن. عمق این غواصی از 12 متر تا 55 متر (31 تا 180 فوت) است، بنابراین برای هر سطحی از تجربه غواصی یکی وجود دارد.

سایت های غواصی در پلیموث