غواصی در Mergui

در مجمع‌الجزایری با بیش از 800 جزیره، تمرکز بر روی چند مکان غواصی دشوار است. اما ارزش این را دارد که با بلک راک، وسترن راکی ​​و غار کوسه شروع کنیم که اغلب جزو زیباترین جزایر به حساب می آیند. بلک راک دارای کرانه‌های شیب‌دار، صخره‌های رنگارنگ و جمعیت کوسه‌های سالم است، در حالی که وسترن راکی ​​به خاطر دیوارها و قله‌های دراماتیکش مشهور است و غار کوسه نوید حیات دریایی خیره‌کننده را می‌دهد. تاور راک را نیز از دست ندهید، این سنگ دیوارها و صخره های پرشتاب و همچنین طرفداران مرجانی و دریایی دارد که انواع ماهی ها را به خود جذب می کند.