غواصی در مکتان

در Central Visayas، جزیره Mactan را خواهید یافت، که مکان‌های غواصی زیادی در سمت شرق دارد که با یک قایق سواری کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای قابل دسترسی هستند. غواصی در ساحل در مکتان نیز یک فعالیت رایج است که می توانید از آن لذت ببرید، با دیوارهای عمیق بسیاری با صخره هایی که از ارتفاع 5 متری شروع می شود و بیش از 100 متر ادامه می یابد. صخره های مرجانی الهام بخش در آب های کم عمق و گونه هایی مانند پرتو خالدار آبی، خرچنگ، میگو و باراکودا، غواصی را از سرتاسر جهان جذب می کند. غواصان با تجربه تر می توانند به غار ماریگوندون و کشتی کشتی سان خوان که تنها 45 دقیقه با جزیره اصلی فاصله دارند، بروند.

سایت های غواصی در مکتان