غواصی در Cabo de Palos

کیپ پالوس (به اسپانیایی Cabo de Palos)، محدوده کوچکی از کوه های آتشفشانی است که شبه جزیره نسبتاً کوچکی را در انتهای لامانگا، نزدیک به شهر کارتاخنا تشکیل می دهند. این بهشت ​​واقعی را برای غواصان باتجربه ارائه می دهد که عمدتاً به دلیل غرق شدن کشتی های کلاس جهانی آن است.
بین Cabo de Palos و Grosa Island (Isla Grosa)، همه انواع کشتی ها و مصنوعات را خواهید یافت. کشتی هایی از WW1 و WW2 و حتی یک قایق فنیقی که قدمت آن به 3000 سال قبل می رسد.
ارزش عکاسی از این کشتی‌های پوشیده از مرجان‌های دریایی و همچنین گورگونی‌های قرمز و سیاه روی لاشه‌های عمیق‌تر را دارد.