Dessa data tillhandahålls från loggboksinformationen i MySSI-appen

Anslutna Utbildningscenter

Närliggande Dykplatser

Remorker

En bogserbåt som sjönk på 1960-talet användes för att manövrera större fartyg i hamnen. Den är 15 meter lång så det finns ingen möjlighet att gå in i vraket.

Lär dig mer

Peneda

Dyket börjar på en grund platå på 5 meters djup och går sedan svagt nedåt mot sydväst tills det når en vägg som mjukt faller ned till 30 meters djup, som vi följer på dess högra sida. Sluttningen sträcker sig över hela sydsidan av Brijuniöarna, som är dekorerade med många toppar.

Lär dig mer

The Beach

Från den lilla stranden i viken börjar det sluttande revet med ett maxdjup på 20-22 meter. Om du följer revet på höger axel från stranden hittar du tre steg från 3 till 6, från 6 till 9 och från 9 till 11 meter, vilket gör det till en perfekt plats för upptäcktsdyk.

Lär dig mer

Jerolim

Detta är det dyk som har överlägset mest undervattensflora och -fauna och som är tillgängligt för alla dykkategorier. Vi börjar med att gå ner till ett djup på 10 m och sedan dyker vi på samma djup under de första minuterna på öns södra sida.

Lär dig mer

Muzil

Den före detta militärbasen nära Pula erbjuder ett intressant dyk i sin södra del. Vi börjar dyka grunt och följer åsen till höger. I mitten av dyket går vi genom en attraktiv naturlig tunnel från en djupare del till en grund lagun, omgiven av höga klippor.

Lär dig mer

Valovine 2

Antingen följer man revets högra sida från Valovine 1, eller så går man in i vattnet på halvöns västra sida mot sydost och når platsen Valovine 2.

Lär dig mer

Galebove Stijene

Med ett maximalt djup på 14 meter är denna dykplats lämplig för alla erfarenhetsnivåer. Med tunnlar, valv, grottor och kanjoner är denna plats mycket dynamisk och guidas aldrig på samma sätt två gånger. Du kan njuta av att utforska det yttre området innan du går in i en 70 meter lång tunnel som slutar med en grotta och en liten strand.

Lär dig mer

Valovine 1

Genom att ankra längs kusten dyker vi till den sandiga havsbotten. Vi rör oss söderut och följer åsen till vänster medan vi gradvis sjunker till 18 - 20 meters djup. Denna plats kännetecknas av utmärkt sikt och ett överflöd av fiskar som mediterran kromis, salemas och saddled seabreams.

Lär dig mer

Hippocampus House Reef 2

Vi dyker längs halvöns västra sida och börjar med revet på vår vänstra axel. Några miniväggar visar vägen till det sluttande revet med ett maxdjup på cirka 24-27 meter.

Lär dig mer

Hippocampus House Reef 1

Denna dykplats lämpar sig för alla typer av dykare och alla kategorier. Dykningen sker längs stranden vid Stoja Auto Camp som ligger vid den norra udden.

Lär dig mer