این اطلاعات از اطلاعات دفترچه ثبت غوص در اپلیکیشن “اس اس آی من“ ارائه شده است

سایت های غواصی نزدیک

Coral Eye House Reef

مرجانی خانه چشم مرجانی محل غواصی مناسب برای تمام سطوح غواص است. یک باغ مرجانی زیبا به طول 1 متر تا کف ماسه ای در ارتفاع 13 متری کشیده شده است.

بیشتر بدانید

Busa Bora Kampung

بوسا بورا کامپونگ با باغ مرجانی زیبا و سالم از ارتفاع 3 متری تا 18 متری مشخص می شود. وقتی عمیق‌تر می‌شوید به کف ماسه‌ای می‌رسید که خانه انبوهی از موجودات است.

بیشتر بدانید

Busa Bora Barat

این سایت با باغ مرجانی مشخص می شود که از 3 متر امتداد دارد تا به کف شنی در 30 متر می رسد. به خصوص سه بلوک مرجانی پر از زندگی جالب توجه است.

بیشتر بدانید

Busabora 1

یکی از چندین سایت غواصی در شهر کوچک Sabora در جزیره Bangka. صخره به ارامی شیب به متر 20 یا بیشتر با بسیاری از بلوک های مرجانی در پایین شنی و مدارس از ماهی.

بیشتر بدانید

Sahaung 2

ساهاونگ معروف ترین محل غواصی در این منطقه است. شما بین دو قله زیبا شیرجه می زنید و خود را در محاصره مرجان های رنگارنگ و فن های دریایی می بینید.

بیشتر بدانید

Sahaung 1

ساهاونگ معروف ترین محل غواصی در این منطقه است. شما بین دو قله زیبا شیرجه می زنید و خود را در محاصره مرجان های رنگارنگ و فن های دریایی می بینید.

بیشتر بدانید

Batu Tiga

این شیرجه حدود 3 قله را توسعه می دهد (Batu Tiga به معنای 3 سنگ / قله است). با شروع از اولین قله در ارتفاع 5 متری، به آرامی فرود می آیید تا با دومین قله، حدود 20 متر عمق و سومی با پایه در حدود 30 متر روبرو شوید.

بیشتر بدانید

Sahaung

ساهاونگ یکی از معروف ترین مکان های غواصی در این منطقه است. شما بین دو قله زیبا شیرجه می‌زنید و خود را در محاصره مرجان‌های رنگارنگ و فن‌های دریایی می‌بینید.

بیشتر بدانید

Batu Gosoh 1

ویژگی Batu Gosoh مجموعه ای از قله های غوطه ور است که از 60 متر به 3 متر می رسد. با شروع از تالاب داخلی، به سمت قله ها حرکت می کنیم. شیرجه برای غواصان با تجربه مناسب است زیرا جریان می تواند بسیار قوی باشد.

بیشتر بدانید

Batu Angus

Batu Gosoh با مجموعه ای از قله های غوطه ور که از 60 متر به 3 متر می رسد مشخص می شود. با شروع از تالاب داخلی، به سمت قله ها حرکت می کنیم. شاخه ها و غارهای مرجانی سیاه مشخصه این سایت هستند. شیرجه برای غواصان با تجربه مناسب است زیرا جریان می تواند بسیار قوی باشد.

بیشتر بدانید