این اطلاعات از اطلاعات دفترچه ثبت غوص در اپلیکیشن “اس اس آی من“ ارائه شده است

مرکز آموزشی وابسته

سایت های غواصی نزدیک

این سایت از 4-5 متری روی تخت شروع می شود، سپس یک شیرجه تا 20 متر پایین می آید تا زندگی زیادی را در این سایت ملاقات کند. یک زیرساخت مرجانی زیبا از ریزش بیرون می آید.

بیشتر بدانید

Passe en S #2

ریزش نزدیک به لنگرگاه است. قله در 30 متر است و تا 60 متر پایین می آید. مناطق بزرگ و شنی با بلوک های صخره ای جدا شده وجود دارد.

بیشتر بدانید

Passe en S #3

کمی دورتر از لبه تخته لنگر بزنید. رها کردن از 20 متر شروع و در 55 متر به پایان می رسد. این شیرجه به شناور 4 با نام مستعار "کاخ مرو" می پیوندد.

بیشتر بدانید

Passe en S #5

این سایت دره ای از ماسه های سفید با چند بلوک مرجانی اینجا و آنجا است. تضاد بین سنگ و شن و ماسه سفید روشن در روزهای خوب دیدنی است.

بیشتر بدانید

Passe en S #5B

این سایت یک دره زیبا از ماسه سفید با چند بلوک مرجانی اینجا و آنجا است. تضاد بین سنگ و ماسه سفید روشن در روزهای خوب دیدنی است.

بیشتر بدانید

Passe en S #11

در پیچ S-pass، شماره 11 یک افت آف پله ای شکل است. قطره اول 15-20 متر و دومی 35-40 متر است. بلوکی که بویه روی آن لنگر انداخته است سرشار از انواع مرجان است.

بیشتر بدانید

Passe en S #6

فاصله 100 فوتی از شناور به اندازه کافی دور است. برای رسیدن به آن باید از دره شنی و دره های کوچکی عبور کنید که سرهای مرجانی و سایر صخره های جدا شده روی آن قرار گرفته اند.

بیشتر بدانید

در پای لنگرگاه یک شقایق آبی قرار دارد که خانواده ای از دلقک ماهی ها آن را به عنوان خانه خود انتخاب کرده اند. شن و ماسه در اینجا به آرامی تا 30 متر پایین می آید، جایی که سقوط شروع می شود.

بیشتر بدانید

اینجا هیچ اسقاط وجود ندارد. شما می توانید بین بلوک های صخره ای بزرگ در عمق 10-12 متری آب پیچید. رنگ مرجانی روشن است و جریان آن عموماً قوی نیست.

بیشتر بدانید

Passe en S #7

#7 15 متر عمق دارد. شما خیلی سریع به درایو می رسید که تا ارتفاع 55 متری پایین می آید. یک شیرجه خوب در یک روز صاف.

بیشتر بدانید