این اطلاعات از اطلاعات دفترچه ثبت غوص در اپلیکیشن “اس اس آی من“ ارائه شده است

مرکز آموزشی وابسته

سایت های غواصی نزدیک

Passe en S #5B

این سایت یک دره زیبا از ماسه سفید با چند بلوک مرجانی اینجا و آنجا است. تضاد بین سنگ و ماسه سفید روشن در روزهای خوب دیدنی است.

بیشتر بدانید

Passe en S #6

فاصله 100 فوتی از شناور به اندازه کافی دور است. برای رسیدن به آن باید از دره شنی و دره های کوچکی عبور کنید که سرهای مرجانی و سایر صخره های جدا شده روی آن قرار گرفته اند.

بیشتر بدانید

Passe en S #7

#7 15 متر عمق دارد. شما خیلی سریع به درایو می رسید که تا ارتفاع 55 متری پایین می آید. یک شیرجه خوب در یک روز صاف.

بیشتر بدانید

Passe en S #10

در پای لنگرگاه یک شقایق آبی قرار دارد که خانواده ای از دلقک ماهی ها آن را به عنوان خانه خود انتخاب کرده اند. شن و ماسه در اینجا به آرامی تا 30 متر پایین می آید، جایی که سقوط شروع می شود.

بیشتر بدانید

Passe en S #8

دومین شناور تا آخرین شناور S-Pass، شماره 8 یک شیرجه برای تمام سطوح است که از 4 متر شروع می شود و تا 65 متر پایین می آید. در پای دومی تپه‌های شنی سفیدی قرار دارد که از یک سر تا سر دیگر از کانال عبور می‌کند.

بیشتر بدانید

Passe en S #5

این سایت دره ای از ماسه های سفید با چند بلوک مرجانی اینجا و آنجا است. تضاد بین سنگ و شن و ماسه سفید روشن در روزهای خوب دیدنی است.

بیشتر بدانید

Passe en S #11

در پیچ S-pass، شماره 11 یک افت آف پله ای شکل است. قطره اول 15-20 متر و دومی 35-40 متر است. بلوکی که بویه روی آن لنگر انداخته است سرشار از انواع مرجان است.

بیشتر بدانید

Passe en S #3

کمی دورتر از لبه تخته لنگر بزنید. رها کردن از 20 متر شروع و در 55 متر به پایان می رسد. این شیرجه به شناور 4 با نام مستعار "کاخ مرو" می پیوندد.

بیشتر بدانید

Passe en S #7B

آخرین شناور از گذرگاه S شکل در سمت شمالی، 7B یک شیرجه برای تمام سطوح است که از 4 متر شروع می شود و تا 65 متر پایین می آید. در پای دومی تپه‌های ماسه‌ای سفید قرار دارد که از یک سر تا انتهای کانال عبور می‌کند تا 8.

بیشتر بدانید

Passe en S #8B

این سایت در آخرین شناور در ضلع جنوبی کانال قرار دارد. 8B غواصی است که عموماً برای غواصان پیشرفته در نظر گرفته شده است. افت آف کاملاً چشمگیر است و در عمق 50 متری به پایان می رسد.

بیشتر بدانید