این اطلاعات از اطلاعات دفترچه ثبت غوص در اپلیکیشن “اس اس آی من“ ارائه شده است

سایت های غواصی نزدیک

Wayne’s World

این سایت غواصی دارای عمق متوسط ​​20 متر و حداکثر عمق 24 متر است. محل غواصی فقط از طریق قایق قابل دسترسی است و یک موج سواری به داخل دریا است.

بیشتر بدانید

Mavericks

این مکان غواصی عمق متوسط ​​​​25 متر و حداکثر عمق 28 متر است. محل غواصی فقط با قایق از طریق موج سواری در دریا قابل دسترسی است.

بیشتر بدانید

Bass City

این سایت غواصی دارای عمق متوسط ​​20 متر و حداکثر عمق 23 متر است. فقط با قایق قابل دسترسی است که از طریق موج سواری به اقیانوس انجام می شود.

بیشتر بدانید

Bread Loaf

این سایت غواصی دارای عمق متوسط ​​12 متر و حداکثر عمق 14 متر است. این مکان غواصی فقط از طریق قایق قابل دسترسی است و یک راه اندازی موج سواری در دریا است.

بیشتر بدانید

Riana’s Arch

این یک مکان غواصی ویژه با شنای کوچک و در عین حال نفس گیر است که تنوع شگفت انگیزی از ماهی ها و زندگی ماکرو را ارائه می دهد. واقعا غواصی که در پونتا نباید از دست داد.

بیشتر بدانید

Kevs Ledge

این مکان غواصی در عمق متوسط ​​22 متر و حداکثر عمق 24 متر است. محل غواصی فقط با قایق قابل دسترسی است که از طریق پرتاب موج سواری انجام می شود.

بیشتر بدانید

Checkers

چکرز دارای عمق متوسط ​​16 متر و حداکثر عمق 19 متر است. این مکان غواصی نیز تنها با یک قایق سواری کوتاه قابل دسترسی است و برای تمام سطوح غواصان جالب است.

بیشتر بدانید

Steves Ledge

این سایت غواصی دارای عمق متوسط ​​​​15 متر و حداکثر عمق 17 متر است و غواصی واقعاً خوبی برای غواصان تازه گواهینامه شده است. محل غواصی فقط با قایق قابل دسترسی است.

بیشتر بدانید

Atlantis

سازه های این صخره انسان را به یاد شهری غرق شده با تخته سنگ های مربعی بزرگ شبیه سازی بلوک های لگو می اندازد که در کف اقیانوس قرار گرفته اند. مرجان های شلاقی و مرجان های درختی سبز، سیاه و سفید بزرگ از بین شکاف ها و دیواره های جانبی صخره رشد می کنند.

بیشتر بدانید

Fingers

این سایت غواصی دارای عمق متوسط ​​12 متر و حداکثر عمق 14 متر است. این سایت غواصی فقط از طریق قایق که برای موج سواری به دریا است قابل دسترسی است.

بیشتر بدانید