این اطلاعات از اطلاعات دفترچه ثبت غوص در اپلیکیشن “اس اس آی من“ ارائه شده است

مرکز آموزشی وابسته

سایت های غواصی نزدیک

La Petite Françoise

یک قایق سواری 30 دقیقه ای شما را به این سایت می رساند که در واقع دو قسمت است. قسمت اول با یک شناور لنگر بر روی دیوار (9 تا 42 متر) و قسمت دوم توسط جزیره Tradelière مشخص شده است که برای مبتدیان ایده آل است (0 تا 15 متر).

بیشتر بدانید

Le Tombant du Vengeur

در شرق Ile Ste Margueritte، در فاصله 40 دقیقه‌ای با بادبان، این سایت با شناور شناور مخصوص مراکز غواصی مشخص شده است. فلات با عمق 7 متر توسط ریزش که بیش از چند صد متر امتداد دارد تقسیم می شود.

بیشتر بدانید

این سایت در اواسط زمان رها کردن انتقام، همان ویژگی های tombant du vengeur را دارد. فلات شکسته شده و به عمق 60 متری سقوط می کند.

بیشتر بدانید

در 40 متری Golfe Juan، صخره های زیبا بین 4 تا 12 متر عمق با ماهی های سنگی متعدد. در جنوب این خط الراس یک ریزش بین 17 تا 20 متر عمق دارد که پایین آن 38 متر است. این سایت بدون حفاظت است، بنابراین آب و هوای خوب و دریای آرام برای غواصی ضروری است.

بیشتر بدانید

Le Masque

45 دقیقه قایق سواری از Golfe Juan، مکانی غنی از گورگونی ها و دیگر گونه های مدیترانه ای. قابل دسترسی برای مبتدیان و پیشرفته، به طور یکسان،

بیشتر بدانید

سایتی که در قسمت پیشروی کشتی Vengeur قرار دارد، 40 دقیقه با بادبان از Golfe Juan فاصله دارد. مشخصه افت آف طول زیاد آن چند صد متر است. این فلات در ارتفاع 7 متری به 60 متر سقوط می کند.

بیشتر بدانید

Beyond the Fourmigue، مکانی که از 15 متر شروع می شود و تا 48 متر پایین می آید. فضایی خاموش که در آن گورگونی های قرمز سنگ های پراکنده را تزئین می کنند.

بیشتر بدانید

Sec a Pierre

تنها 35 دقیقه با قایق از Golfe Juan، در جنوب غربی La Fourmigue، این سایت یک شیرجه زیبا بین 17 تا 53 متر را ارائه می دهد. ریزش فلات وسیعی از پوزیدونیا را دنبال می‌کند و در پایین ریزش، پتات خطوط عمودی را در فواصل منظم تشکیل می‌دهند.

بیشتر بدانید

Le Chameau

در جنوب غربی La Fourmigue، این مکان با یک سنگ دراز مشخص می شود که بالای آن 2 کوهان قرار دارد. بالای سایت در 10 متری است که توسط یک شناور پهلوگیری مشخص شده است، پایین آن در 42 متری درست قبل از عبور از جهنم دانته است.

بیشتر بدانید

در جنوب La Fourmigue، 35 دقیقه از Golfe Juan، یک سایت خشک با ارتفاع 17 متری قرار دارد که بر روی یک فرود در عمق 43 متری قرار دارد. این سایت با توجه به عمق شروع آن به مقدار مشخصی تجربه نیاز دارد.

بیشتر بدانید