غواصی در Weymouth و پورتلند

در این منطقه، ساحل چسیل یک سایت آموزشی شناخته شده برای غواصان است و بسیاری از مردم این منطقه برای یادگیری به آنجا می آیند. ویموث و پورتلند همچنین خانه کشتی غرق شده Aeolian Sky هستند که غواصی عالی برای غواصان با تجربه بیشتر است. در سمت غربی Weymouth زیردریایی غرق شده، HMS M2 قرار دارد. این در سال 1932 غرق شد و اکنون در عمق 36 متری (118 فوت) زیر سطح قرار دارد، که آن را به مکانی بسیار عمیق برای دیدن یک زیردریایی شکسته در زیستگاه طبیعی خود تبدیل می کند.

آبزیان در ویموت و پورتلند

سایت های غواصی در ویموت و پورتلند