غواصی در خلیج غربی

منطقه خلیج غربی بیشتر به خاطر سواحل شگفت انگیز و غواصی در کشتی معروف است. شما می توانید سه عرشه اول USS Kittiwake، یکی از معروف ترین غواصی های غواصی در جهان را کاوش کنید، و اگر گواهینامه غواصی پیشرفته تری دارید، می توانید هر پنج سطح را کاوش کنید. این کشتی شکسته در عمق 60 فوتی (18 متری) و بالاترین نقطه آن در 15 فوت (4 متر) قرار دارد. مطمئن شوید که از مزرعه لاک پشت ها دیدن می کنید، جایی که می توانید با صدها لاک پشت دریایی شنا کنید.

سایت های غواصی در خلیج غربی