غواصی در توهوکو

پلانکتون‌ها در جایی که جریان‌های سرد و گرم در آب‌های توهوکو با هم برخورد می‌کنند بسیار زیاد است و آن را به یکی از بهترین مناطق ماهیگیری در ژاپن تبدیل می‌کند. آبزی پروری نیز فعال است و شما می توانید در قفسه هایی که در آن آسیدین ها کشت می شود شیرجه بزنید. آبشارهای آکیو اوتاکی در استان میاگی، اوناگاوا و جزیره سادو غواصی عالی در هونشو هستند. غواصی کوسه در توبیشیما جایی است که ده ها نفر برای تخم ریزی در بهار جمع می شوند. اگرچه این منطقه گرمسیری نیست، اما غواصی در توهوکو مملو از کلپ های رنگارنگ و اسفنج هایی با پرتقال های دریایی منحصر به فرد نارنجی است.