غواصی در Togean

این مجمع الجزایر از ماسه های سفید و جنگل های بارانی سرسبز به اندازه کافی دور افتاده است که یا باید به آنجا بروید و در آنجا بمانید یا برای کاوش درست آن ها یک سفر دریایی انجام دهید. نه تنها دامنه‌های مرجانی و دره‌های کوچک را می‌بینید، سه جزایر توگه، برآمدگی‌های چشمگیر و صخره‌های پر از حیات دریایی است. این مکان همچنین مکانی عالی برای یادگیری غواصی است، با مکان های کم عمق و آب های آرام و شفاف، در حالی که گونه های مرجانی منحصر به فرد و 1000 گونه ماهی اولیه تضمین می کنند که تجربه ای شبیه به هیچ چیز دیگری نخواهد بود.

آبزیان در توگه