غواصی در خلیج سوبیک

یکی از بیشترین تعداد غرق شده کشتی ها، هواپیماها و وسایل نقلیه تاریخی در جهان را می توان در خلیج سوبیک پیدا کرد که در حدود 120 کیلومتری شمال مانیل قرار دارد. غواصان غواصی در خلیج سوبیک می توانند از بین بیش از 25 غرق شده از جنگ اسپانیا و آمریکا تا جنگ ویتنام را برای کاوش انتخاب کنند. این لاشه ها زیستگاه مناسبی برای انواع حیات دریایی رنگارنگ از جمله دلقک ماهی، فرشته ماهی، شیرینی خالدار، شیرماهی و خرچنگ عقرب ماهی و مدارس باراکودا هستند. اگر دقت کنید، ممکن است لاک پشت ها، پرتوها و حتی چند کوسه را ببینید. این سایت غواصی برای هر سطحی از غواصان از تفریحی تا فنی تر مناسب است.

سایت های غواصی در خلیج سابیک