غواصی در شهر سیمون

Simon’s Town شهری در شبه جزیره کیپ است که در سواحل خلیج فالس قرار دارد. چهار زیستگاه دریایی جداگانه در خلیج، سواحل صخره ای، صخره ها، جنگل های کلپ و کف ماسه ای وجود دارد. این باعث ایجاد تنوع باورنکردنی از زندگی زیر آب می شود. همچنین تعداد زیادی کشتی غرق شده برای کاوش در این خلیج فالس وجود دارد که سال ها بندر اصلی کشتیرانی بوده است. در ضلع غربی خلیج که در آن شهر سیمون واقع شده است، آب های سردتر و جریان های سنگین تری را خواهید دید که این منطقه را برای غواصان با تجربه قابل دسترس تر می کند.

سایت های غواصی در سیمونستون