غواصی در سیگاجیک

سیگاجیک منطقه ای است که مکان هایی را برای غواصان جدیدتر ارائه می دهد. با این حال، بسیاری از مکان‌ها در اینجا می‌توانند گاهی اوقات جریان‌های قوی داشته باشند، بنابراین این کار باید فقط توسط غواصان با تجربه انجام شود. برای آن دسته از غواصانی که به اندازه کافی قوی هستند تا بتوانند جریان ها را کنترل کنند، با دیوارهای شیب دار تا ارتفاع 20 متری و تونل های صخره ای پاداش دریافت خواهند کرد. این دره ها و غارها از مرجان های درخشان و میگوهای قرمز پوشیده شده اند. حدود نیمی از مراکز و مدارس غواصی در شهر وجود دارد، بنابراین یافتن یک راهنما برای نشان دادن بهترین مکان ها برای سطح مهارت و علایق شما در سیگاجیک بسیار آسان است.

سایت های غواصی در Sigacik