غواصی در روروتو

ماجراجوترین کاوشگران مقصد غواصی عالی را در جزایر استرالیا پیدا خواهند کرد. اولین ایستگاه روروتو، جزیره کوچک زیبای است که بلندترین قله کوه استرالیا را در خود جای داده است. در این سایت غواصی، آب های شفاف و انواع گونه های دریایی را خواهید دید. همچنین مدارس بزرگی از کوسه ها و نهنگ های گوژپشت را خواهید دید که با گوساله های تازه متولد شده شان قابل مشاهده هستند. بهترین ماه ها برای دیدن این گونه ها جولای تا اکتبر است. صخره های زیبا و بکر روروتو پر از تنوع گسترده ای از ماهی ها را کاوش کنید.