غواصی در مجمع الجزایر Queimada

Queimada در 33 کیلومتری (21 مایلی) سواحل ایالت سائوپائولو واقع شده است. این جزیره به دلیل مارهای زیادی که در این جزیره زندگی می کنند به جزیره مار نیز معروف است. در واقع در هر متر مربع حدود یک مار در این جزیره وجود دارد. به ویژه در تابستان، با میانگین عمق 10 تا 30 متر (33 تا 98 فوت) دید بالایی خواهید داشت. غواصی در Queimada همچنین آب گرم و عمق متوسط ​​​​30 متر (98.4 فوت) را خواهید یافت.

آبزیان در مجمع الجزایر Queimada