غواصی در پمبا شمال غرب

در بهترین مناطق غواصی جزیره پمبا، مکان هایی وجود دارد که برای غواصان بسیار با تجربه و برخی برای مبتدیان بهتر است. در هر صورت، هر دو نقاطی دارند که می توانند از آنها لذت ببرند. برای غواصان کم تجربه، شیمبا هیلز و هاوس ریف وجود دارد. آنها غواصی های بسیار آسان تری هستند که هنوز صخره های مرجانی و زندگی دریایی زیادی را ارائه می دهند. برای غواصان ماهرتر، سوئیس ریف یک نقطه غواصی شکاف شگفت انگیز است که در آن می توانید برخی از رشته کوه های زیر آب واقعا باشکوه را ببینید.