غواصی در نینگالو

صخره نینگالو بزرگترین صخره حاشیه ای در جهان است و بیش از 260 کیلومتر (418 مایل) امتداد دارد. این مزیت این است که نسبت به دیواره مرجانی بزرگ به ساحل نزدیک تر است. این مکان همچنین یکی از بهترین رازهای استرالیا است که به اندازه صخره مرجانی شلوغ نیست و جایگزین خوبی است. می توانید انتظار دیدن کوسه های نهنگ و بی مهرگان کوچک را داشته باشید. اسکله نیروی دریایی یک مکان ویژه برای زندگی زیبای دریایی خود است و به عنوان شماره یک از ده سایت برتر غواصی در استرالیا انتخاب شده است.

آبزیان در نینگالو