غواصی در ناسائو

در حین غواصی در ناسائو با کشتی های غرق شده برای کاوش و مکان های غواصی شگفت انگیز از ماجراجویی های زیادی لذت ببرید. درست در سواحل ناسائو، می‌توانید مکان‌های غواصی آسان زیادی را برای کاوش پیدا کنید. بیشتر مکان های غواصی در ضلع غربی و جنوب غربی جزیره قرار دارند. صخره های کم عمق مانند Piece of Cake و Angelfish صخره در نزدیکی ناسائو قرار دارند و غواصی های پیشرفته تری که با قایق قابل دسترسی هستند در طرف دیگر جزیره هستند. ناسائو صحنه فیلم هایی مانند 20000 لیگ زیر دریا بوده است. همانطور که New Providence را کاوش می کنید، مطمئن شوید که در Runway Wall، که به عنوان Shark Arena نیز شناخته می شود، شیرجه می زنید، جایی که می توانید با کوسه های تغذیه شده با دست روبرو شوید.

سایت های غواصی در ناسائو