غواصی در مالاپاسکوا

به سمت شمال شرقی جزیره سبو بروید تا به جزیره مالاپاسکوآ برسید، که مجموعه وسیعی از غواصی های ماکرو/مک با صخره ها و صخره های مرجانی، صخره های شیب دار، دیوارهای کوچک و بسترهای علف دریایی را ارائه می دهد. مالاپاسکوآ در میان غواصان به خاطر برخورد با کوسه خرمن کوبش که موجوداتی برازنده و باشکوه هستند، شهرت دارد. برای رسیدن به این نقطه غواصی، باید یک قایق سواری کوتاه 30 دقیقه ای تا Monad Shoal، 30 دقیقه قایق سواری تا جزیره ای زیر آب که توسط دیوارهای عمیق احاطه شده است را طی کنید. برخی از مناظر استثنایی در جزیره گاتو در انتظار شما هستند، جزیره‌ای که بیشتر به دلیل شنا کردن در تونل‌های کم عمق، کوسه‌های صخره‌ای نوک سفید و فراوانی شاخه‌های برهنه و سایر حیات‌های کلان مشهور است.

آبزیان در مالاپاسکوا

سایت های غواصی در مالاپاسکوا