غواصی در Ilha de Alcatrazes

مجمع الجزایر آلکاتراز در نزدیکی ساحل شمالی سائوپائولو قرار دارد و بهترین راه برای دسترسی به آن با قایق است. در آب های مجمع الجزایر آلکاتراز غوص ، جایی که شانس خوبی برای دیدارهای دریایی در آب های آزاد خواهید داشت. پنج جزیره اصلی مجمع الجزایر را تشکیل می دهند، جزیره آلکاتراز، ساپاتا، پاردائو، پورتو، فارول و سول و همچنین بسیاری از جزایر دیگر. این سایت غوص برای غواصان مبتدی و متخصص با دید بالا در تابستان و اعماق تا 50 متر (164 فوت) عالی است.

سایت های غوص در ایلها د آلکاتراز