غواصی در خلیج گینجاتا

در جنوب Inhambane در منطقه خلیج Jangamo، خلیج Guinjata را خواهید دید. این سایت غواصی یکی از برترین مقاصد غواصی در جهان محسوب می شود. چهار صخره بخشی از این منطقه هستند، از جمله صخره خلیج گینجاتا که در حدود 1.5 کیلومتری دریا قرار دارد. (1 مایل). چندین نقطه غواصی در سراسر منطقه پیدا خواهید کرد که تا عمق 21 متری (69 فوتی) می روند. شقایق های دریایی و اسفنج ها صخره ها را پوشانده اند. شما با پرتوهای مانتا و اشعه های شیطان، کوسه های نهنگ، کوسه ها و انواع ماهی های دریایی روبرو خواهید شد.

سایت های غواصی در خلیج گینجاتا