غواصی در صخره بزرگ اسطرلاب

غواصی در صخره بزرگ اسطرلاب یک ماجراجویی هیجان انگیز است. غوص اسکوبا در چهارمین صخره سد بزرگ جهان، که در نزدیکی ساحل جنوبی کاداوو خواهید دید. این مکان مملو از مرجان‌های سخت خیره‌کننده، ریزش‌های مرجانی نرم شیب‌دار، گذرگاه‌ها و قله‌هایی است که صف‌بندی پرتوهای مانتا را باید تمیز کرد. این صخره نفس گیر همچنین محل پرورش ماهی های بزرگی مانند تن، مارلین و کوسه است. برخی از مکان های غوص که باید از آنها بازدید کرد عبارتند از: صخره مانتا، صخره عقاب، صخره کونی، پاساژ نایکورو، وویجر اقیانوس آرام و سنگ شکسته.