غواصی در کوزومل

با هواپیما به شهر سان میگل در جزیره کوچک کوزومل برسید و از اقامتی راحت در یکی از استراحتگاه های غواصی همه جانبه آن در ساحل غربی لذت ببرید. قایق های اجاره ای از اینجا حرکت می کنند تا به نقاط غواصی می رسند، جایی که شما ماجراجویی خود را ادامه خواهید داد. غواصی در کوزومل برای همه غواصان بدون توجه به سطح تجربه آنها مناسب است. برنامه سفر معمولی برای غواص فعال شامل 5 غواصی در روز، با یک غواصی قایق صبحگاهی با 2 تانک، یک غواصی قایق بعدازظهر با 2 تانک و 1 تانک در شب است. برخی از بهترین غواصی ها در مکزیک را می توان در این مکان انجام داد.

سایت های غواصی در کوزومل