غواصی در کلمبو

بهترین غواصی در سواحل کلمبو در مکان های غرق شده کشتی است. Medhufaru، Cargo Wreck، Thermopylae Sierra، Battery Barge، و Taprobane East Wreck همگی حدود 30 دقیقه یا کمتر از سواحل کلمبو فاصله دارند. کمی دورتر Chief Dragon (Car Wreck)، Taprobane East Wreck، Nilgiri Drug، و Toilet Barge را خواهید یافت و اگر می خواهید یک ساعت یا بیشتر به بیرون بروید، می توانید Clarke's Wreck، Taprobane Wallet Wreck و Taprobane North Wreck را بیابید. . همه اینها در اعماق مختلف و برای سطوح مختلف مهارت هستند.