غواصی در استان مرکزی

استان مرکزی ارائه می دهد غواصی خراب فراموش نشدنی با هواپیما جنگ جهانی دوم و کشتی های غرق شده در کنار بسیاری از صخره های مرجانی بکر، رها کردن دیوار عمیق، و غواصی رانش هیجان. غواصی در Tulagi برخی از بهترین غواصی در جزایر سلیمان، با سایت های شیرجه برای هر سطح و غواصی عالی است.

برخی از سایت های غواصی شگفت انگیز که نباید از دست بدهید شامل تونل های دوقلو، یک تجربه غواصی عمودی با شکوه و Leru Cut، یکی از نمادین ترین فرصت های عکس Solomons است. سایت های خراب شده شامل USS Minneapolis، Kawanishi Sea Planes، RNZN Moa، دو F4F Wildcats و USS Aaron Ward است.

سایت های غواصی برای بازدید در استان مرکزی