غواصی در جزیره کاتالینا

جزیره کاتالینا توسط بسیاری به عنوان مکانی با بهترین غواصی در دریای کارائیب در نظر گرفته می شود. این جزیره یک جایگزین محافظت شده برای زمانی است که جریانات در سواحل پونتا کانا پمپاژ می کنند. دیوار یک غواصی دیواری چشمگیر است که تا دریای کارائیب گسترش می یابد و یک مکان غواصی که باید از آن بازدید کرد. آکواریوم یکی دیگر از سایت های محبوب است که در آن غواصی زیبا و آرامش بخشی را در حین دیدن مارماهی های زرد و مارماهی خواهید داشت. جزیره کاتالینا کمی دورتر از پونتا کانا است، بنابراین بیشتر منشورهای غواصی به این مکان شامل دو غواصی و یک ناهار لذیذ است.

سایت های غواصی برای بازدید در جزیره کاتالینا