غواصی پابرهنه جزیره مانتا

جزیره پابرهنه مانتا، همچنین به عنوان جزیره Drawaqa شناخته می شود، پس از پرتوهای متعدد مانتا که در اینجا جمع می شوند تا در کانال ساحل Manta-Ray تغذیه کنند، نامگذاری شده است. این مکان در جزایر جنوبی یاساوا واقع شده است و بهشت کوله پشتی متوسط، سازگار با محیط زیست است. محبوب ترین فعالیت در این جزیره غواصی با اشعه مانتا است. جزیره مانتا پابرهنه دارای یک مرکز تحقیقاتی مانتا ری با یک تیم اختصاصی از زیست شناسان دریایی و محافظه کاران است که در مورد جمعیت و رفتار مانتا که در اینجا جمع می شوند، تحقیق می کنند. اطمینان حاصل کنید که شما نیز شیرجه رفتن در خرابه پابرهنه مانتا، افتخار و ناوبر.

سایت های غواصی در جزیره مانتا پابرهنه