غواصی در منطقه Marina Protteta di Capo Carbonara

منطقه حفاظت شده دریایی Capo Carbonara در جنوب و شرق جزیره ساردینیا قرار دارد. این شامل سازندهای مرجانی بزرگ و غارهای بسیاری با حیات دریایی است که با هر دو همراه است. درست مانند Tavolara، سه منطقه با سطوح مختلف دسترسی و قوانین حاکم بر هر کدام وجود دارد، بنابراین مطمئن شوید که قبل از غواصی با یک سازمان راهنمای محلی مشورت کنید. این تلاشی برای حفاظت از بسیاری از گونه های منطقه است که در طول سالیان متمادی به دلیل فراگیر شدن گردشگری در منطقه و صید بی رویه در معرض تهدید قرار گرفته اند.