غواصی در ساحل شرقی آمبرگریس

بقیه ساحل 25 مایلی Ambergris Caye پر از بیش از 40 مکان غواصی در سراسر سمت شرقی جزیره است. اگرچه هیچ یک از آنها برای غواصی در ساحل قابل دسترسی نیستند، اما با یک قایق تندرو کوتاه فاصله دارند. این صخره‌های خاردار و شیاردار سرشار از باغ‌های مرجانی، دره‌های عمیق، مسیرهای شنا، زیرشاخه‌ها و زمین‌های شنی هستند. برخی از غواصی های شگفت انگیزی که نباید از دست داد عبارتند از Palmero Canyon، Sandy Slope، Mexico Canyons، Tunnels، Rocks and Cut، Punta Arena Canyons و Tres Cocos فقط برای نام بردن از چند مورد!

سایت های غواصی در ساحل شرقی آمبرگریس