غواصی آلبوفیرا

شهر غرق آفتاب آلبوفیرا که در مرکز منطقه آلگاروه پرتغال واقع شده است، نقطه پرتاب عالی برای ماجراجویی غواصی در پرتغال است. از صخره‌های شنی قرمز خیره‌کننده دیدن کنید و از میان آب‌های آرام و آبی نیلگون اقیانوس اطلس در مسیر رسیدن به محل غواصی خود عبور کنید. سپس به درون آب‌های شفاف آلبوفیرا فرود بیایید تا صخره‌های مرجانی رنگارنگ و پر از اسفنج را ببینید که غواصی در آلگاروه را معروف کرده است. پرتغال با ساختن بسیاری از صخره‌های مصنوعی که مجموعه‌ای از جانداران دریایی را جذب می‌کنند، تلاش زیادی کرده است تا غواصی آلبوفیرا را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.